நூல் :- ஷைத்தான் (كتاب الشيطان)

Satan 📚 book

1,559

 

كتاب 📚 الشيطان

நூல் 📚 ஷைத்தான்

  Satan 📚 book

 

(கேள்வி பதில் தொகுப்பு) குர்ஆன் ஹதீஸ் அடிப்படையில் தொகுத்தவர் :-  A.M. இஹ்ஸான் (நஜாஹி, காதிரி, YSYR✍️)

 

 ஷைத்தான்

 

 WORLD  ISLAM YSYR ✍️
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா ஏகத்துவம்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.